';

STRUČNI TIM

Oslonite se na veliko iskustvo prof. dr Dra­gana Veseli­novića i njegovog stručnog tima.

Prof. Dr Dra­gan Veseli­nović rođen je 20.03.1954. godine u Zaječaru. Med­i­cin­ski fakul­tet Uni­verziteta u Nišu je upisao školske 1972./73. godine, a završio 1979. godine kao jedan od boljih stu­de­nata iz svoje generacije.

Image
Specijalista oftalmolog
Image
Specijalista oftalmolog
Image
Specijalista oftalmolog
Image
Lekar na specijalizaciji
Image
Dr Gordana Škuletić
Specijalista anesteziolog
Image
Marija Šakota
Glavna medicinska sestra
Image
Milena Krstić
Odgovorna medicinska sestra
Image
Anđela Ivanović
Medicinska sestra
Image
Maja Vacić
Medicinska sestra
Image
Slađana Dinić
Optičar - Optika Vizus V
Image
Vesna Stojilković
Optika Vizus V